Herbár Live Pharmacy

Vitajte!

Jsme pevne presvedčeni, že pôvodné indiánské obyvateľstvo malo, a niektorí obyvateľia ešte majú, úplne unikátne recepty a znalosť lesných rastlín a stromov. Rozhodli sa sprístupniť tieto prostriedky pre ľudí, ktorí trpia zdravotnými problémami.

Čo pomáha na

Získajte prístup k vysoko efektívným šamanským rastlinným prostredkom schopným vyliečiť aj veľmi vážnych ochorení.

Čo pomáha na